Deutscher Gewerkschaftsbund

در آلمانآموزش حرفه ای

Farsi

در آلمانآموزش حرفه ای (PDF, 11 MB)

ما مشتاقانه منتظر حضور شما در آلمان هستیم. ما مهمترین اطلاعات را برای شما گردآوری کرده ایم تا بتوانید مسیر تحصیل و زندگی کاری خود را سریعتر پیدا کنید. این بروشور به ایستگاه های مختلفی تقسیم می شود که برای تکمیل موفقیت آمیز دوره کارآموزی باید از آنها عبور کنید. برخی از آدرس‌ها در پایان فهرست شده‌اند که می‌توانید اطلاعات، مشاوره و راهنمایی بیشتر در آنجا بیابید.

WIR IM SOCIAL WEB